ผลวิชาการ

ผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

ผลงานวิชาการ
ประเภท
วันที่ประกาศ
อ่าน
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายไปที่กระดูกได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีแบบประคับประคอง
1 ธันวาคม 2565
การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกที่ได้รับเคมีบำบัดสูตร VAC และ IE
1 ธันวาคม 2565
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
1 พฤศจิกายน 2565