#งานทรัพยากรบุคคล

รับสมัครงาน โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

สามารถส่งหลักฐานและใบสมัคร 2 ช่องทาง
1. ทาง email : hrmth89@gmail.com
2. ไปรษณีย์ : งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
3. สแกน QR code กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

QR code สมัครงาน

139 หมู่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร 02-5461960 ต่อ 2126
***หากส่งหลักฐานและใบสมัครทาง E-Mail ในวันที่มาสอบต้องนำหลักฐานและใบสมัครมาให้งานทรัพยากรบุคคลด้วย***

เอกสารฟอร์มสมัครงาน
ประเภทเอกสาร
เอกสาร
ฟอร์มใบสมัครพนักงานราชการ
ใบสมัครงาน
ฟอร์มใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ใบสมัครงาน
ฟอร์มใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ใบสมัครงาน
หัวข้อเอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
เอกสาร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
รับสมัครงาน
20 ก.ย. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ
รับสมัครงาน
20 ก.ย. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์
รับสมัครงาน
20 ก.ย. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
รับสมัครงาน
16 ก.ย. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน
16 ก.ย. 2564
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์
ประกาศรายชื่อ
3 ก.ย. 2564
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครงาน
31 ส.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อ
23 ส.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อ
23 ส.ค. 2564
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อ
23 ส.ค. 2564
แจ้งรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อ
20 ส.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อ
20 ส.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อ
20 ส.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักฟิสิกส์การแพทย์
รับสมัครงาน<
19 ส.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศรายชื่อ
19 ส.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศรายชื่อ
13 ส.ค. 2564
แจ้งรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อ
9 ส.ค. 2564
แจ้งรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อ
9 ส.ค. 2564
แจ้งรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศรายชื่อ
9 ส.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
รับสมัครงาน<
4 ส.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครงาน<
27 ก.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
รับสมัครงาน<
27 ก.ค. 2564
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อ
27 ก.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศรายชื่อ
22 ก.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศรายชื่อ
8 ก.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์
ประกาศรายชื่อ
5 ก.ค. 2564
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อ
2 ก.ค. 2564
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์
ประกาศรายชื่อ
25 มิ.ย. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์
รับสมัครงาน
16 มิ.ย. 2564
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพิ้อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครงาน
16 มิ.ย. 2564
เรียกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
รับสมัครงาน
16 มิ.ย. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
รับสมัครงาน
14 มิ.ย. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครงาน
13 พ.ค. 2564
เรียกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อ
5 พ.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อ
30 เม.ย. 2564
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (สัมภาษณ์ออนไลน์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล)
ประกาศรายชื่อ
26 เม.ย. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิดการแพทย์
รับสมัครงาน
8 เม.ย. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์
ประกาศรายชื่อ
22 ก.พ. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์
ประกาศรายชื่อ
22 ก.พ. 2564
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อ
22 ก.พ. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อ
19 ก.พ. 2564
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์
ประกาศรายชื่อ
16 ก.พ. 2564
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อ
15 ก.พ. 2564
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศรายชื่อ
15 ก.พ. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อ
12 ก.พ. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศรายชื่อ
12 ก.พ. 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ
ประกาศรายชื่อ
11 ก.พ. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยา
รับสมัครงาน
9 ก.พ. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รับสมัครงาน
9 ก.พ. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเพื่อลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อ
9 ก.พ. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ
ประกาศรายชื่อ
5 ก.พ. 2564
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ
ประกาศรายชื่อ
2 ก.พ. 2564
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพิ้อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
รับสมัครงาน
2 ก.พ. 2564
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อ
28 ม.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
รับสมัครงาน
26 ม.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
ประกาศรายชื่อ
22 ม.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครงาน
19 ม.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็รลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายแพทย์
ประกาศรายชื่อ
14 ม.ค. 2564
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อ
12 ม.ค. 2564
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
ประกาศรายชื่อ
12 ม.ค. 2564
เรียกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
ประกาศรายชื่อ
12 ม.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รับสมัครงาน
11 ม.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักโภชนาการ
รับสมัครงาน
11 ม.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อ
30 ธ.ค. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อ
30 ธ.ค. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศรายชื่อ
30 ธ.ค. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
ประกาศรายชื่อ
30 ธ.ค. 2563
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
ประกาศรายชื่อ
25 ธ.ค. 2563
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศรายชื่อ
25 ธ.ค. 2563
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
ประกาศรายชื่อ
21 ธ.ค. 2563
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อ
21 ธ.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
รับสมัครงาน
9 ธ.ค. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อ
8 ธ.ค. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศรายชื่อ
8 ธ.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
รับสมัครงาน
7 ธ.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
รับสมัครงาน
2 ธ.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
รับสมัครงาน
2 ธ.ค. 2563