#ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด ไฟล์ต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด
ประเภท
วิธีการติดตั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์
วิดีทัศน์โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
วิดีโอ
ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี MTH
วิดีโอ
ชุดแบบอักษรไทยสารบัญ
ฟอนต์
ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
ไฟล์ .ai, .png
ตราสัญลักษณ์มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
ไฟล์ .png
ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลเฉพาะทางโรตมะเร็ง 7+1
ไฟล์ .ai, .png, .jpg
ตราสัญลักษณ์กรมการแพทย์
ไฟล์ .png
ตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์ .ai, .png, .jpg